برچسب آرشیوها: موسسه یوگای کابوک

یوگا درمانی چیست؟

یوگا درمانی چیست؟ یوگا یک نظام خودیاری فردی برای حفظ تندرستی و پیشرفت روحی-معنوی است. تاریخچه ی شکل گیری این روش چیست؟ یوگا را روش کنترل امواج فکر یا ذهن شرح می‏دهند. یوگا یک روش و رویکرد نظامند دستیابی به وحدت و همبستگی با هستی است و یک مکتب مراقبه ی فکر است که انسان […]

مطالعه بیشتر »